top of page

Jongeren in dit uitstroomprofiel worden toegeleid naar één van de verschillende vormen van dagbesteding.

Het onderwijs richt zich op brede persoonlijke vorming en op competentieontwikkeling rond de domeinen wonen, werken, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de jongere worden er binnen dit uitstroomprofiel 3 leerroutes onderscheiden.

Kies één van onze uitstroomprofielen

Wat is finaliteit?

Wat na school?

In dit filmpje kom je te weten op welke tegemoetkomingen en budgetten je kind recht heeft.
Ondertussen werd de wetgeving omtrent de FOD-uitkering aangepast. De leeftijdsgrens werd verlaagd van 21 naar 18 jaar.

bottom of page