top of page

Arbeidsmatige leerroute

Deze leerroute is primair gericht op activiteiten met het oog op het maken van producten en/of leveren van diensten, zowel intern als extern. Er is sprake van kwalitatieve én kwantitatieve productie-eisen.
Begeleiding is op sommige momenten noodzakelijk, maar het merendeel van de tijd op enige afstand.
De vervolgbestemming na de schoolperiode is overwegend een uitstroom naar een vorm van begeleid werken.

TYPE 2 & 4

Deze leerroute is gericht op leerlingen met een type 2 (matig verstandelijke beperking) en een type 4 attest (motorische beperking)

Om die uitstroom naar begeleid werken voor te bereiden, stromen leerlingen type 2 en 4 door naar de finaliteitswerking.

TYPE 9

Voor jongeren met een attest type 9 (normaalbegaafde leerlingen met een autismespectrumstoornis) is een aangepaste leerroute op maat van hun mogelijkheden in onze school mogelijk.

bottom of page