top of page

Binnen deze leerroute bieden wij onderwijs aan aan jongeren met een type 9 attest. Bij deze jongeren heeft het CLB geoordeeld dat de ondersteuningsnoden op vlak van onderwijsbehoeften en maatschappelijke integratie, niet aangeboden kunnen worden door het regulier onderwijs.

Er wordt binnen hetzelfde kader gewerkt wat betreft eindtermen, attestering en  studieaanbod als het regulier onderwijs. We volgen daarbij de leerplannen aangeboden door het GO!.

 

In de 1ste graad bieden wij de A-stroom aan met basisopties : 


– Basisoptie economie en organisatie
– Basisoptie optie kunst en creatie

Daarnaast bieden wij ook de B-stroom aan. In deze opleiding maken de jongeren kennis met twee basisopties:

– Basisoptie economie en organisatie
– Basisoptie kunst en creatie

In de 2de graad bieden we volgende richtingen aan: 


– Doorstroomfinaliteit: economische wetenschappen
– Dubbele finaliteit: architecturale en beeldende kunsten
– Dubbele finaliteit: bedrijf en organisatie

– Arbeidsmarkt finaliteit: organisatie en logistiek

– Arbeidsmarkt finaliteit: decor en etalage (in 2024-2025 enkel 3de jaar)

Momenteel bieden wij geen 3de graad aan in SBSO baken. Onze doelstelling is om de jongeren te integreren in het regulier onderwijs in de 3de graad (al dan niet met ondersteuning van het ondersteuningsteam) om op die manier hun kansen op integratie in het vervolgonderwijs en de maatschappij te vergroten.

Naast het realiseren van de eindtermen en de doelstelling om kennis over te brengen, is het de stellige overtuiging binnen deze werking dat ook het opkrikken of consolideren van welbevinden bij de leerlingen noodzakelijk is. Door in te zetten op een vertrouwensband en een veilig leer-, leef- en ontwikkelingsklimaat binnen de school, trachten we ook te werken aan eigenwaarde en een realistisch-positief zelfbeeld bij de leerlingen.

 

Verder bieden we ook een gestructureerde leeromgeving aan waar duidelijkheid en voorspelbaarheid op de voorgrond staan, dit om rust te bieden aan onze jongeren met autisme. Rust die noodzakelijk is om te kunnen komen tot leren.

 

Kortom, wij streven ernaar dat wat verhoogde zorg is in het reguliere onderwijs, onze basiszorg is. Met andere woorden, elke leerling moet zijn eigen specifieke loopbaan met begeleiding kunnen krijgen naar zijn/haar noden.

bottom of page