top of page

Activiteitengerichte leerroute

In deze leerroute is gericht op jongeren met een type 2 (matig verstandelijke beperking) en type 4 attest (motorische beperking).

De aard van de activiteiten is primair gericht op maken van producten en/of leveren van diensten, intern. Er worden uitsluitend kwalitatieve productie-eisen gesteld.

Nabijheid van begeleiding is nog steeds een vereiste. De jongere hoeft de vaardigheden niet geheel zelfstandig toe te passen.
De vervolgbestemming na de schoolperiode is voor deze jongeren overwegend uitstroom naar een dagcentrum.

Om die uitstroom voor te bereiden, stromen leerlingen door naar de finaliteitswerking.

bottom of page