top of page

Belevingsgerichte leerroute

Deze leerroute is gericht op jongeren met een type 2 (ernstig tot diep verstandelijke beperking) en type 4 attest (motorische beperking).

Er ligt een sterk accent op lichamelijk en gevoelsmatig welbevinden. Onderwijs, zorg en behandeling zijn zo veel als mogelijk geïntegreerd.
Er zijn geen productie-vereisten en geen vereisten op vlak van nakomen van afspraken en er is zeer intensieve ondersteuning door de begeleider.

Er zijn 5 domeinen waarop het onderwijs binnen dit profiel gericht is:
bottom of page