top of page

Onze school

SBSO Baken is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Onze school is gevestigd op een groene campus in Sint-Niklaas.


Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 13 jaar tot 21 jaar in drie opleidingsvormen elk met een specifiek uitstroomprofiel:

Opleidingsvorm 1 (OV1) – Uitstroomprofiel Dagbesteding


Opleidingsvorm 2 (OV2) – Uitstroomprofiel Arbeid in een Maatwerkbedrijf

Opleidingsvorm 4 (OV4) – Uitstroomprofiel Diplomagericht

In OV1 kunnen leerlingen terecht met een mentale beperking (type 2) of een autismespectrumstoornis (type 9) . Sommige leerlingen hebben eveneens een fysieke beperking ( type 4). We werken in OV1 naar het uitstroomprofiel ‘Dagbesteding’.


Binnen het uitstroomprofiel Dagbesteding bieden we 3 leerroutes aan:
* Leerroute belevingsgerichte dagbesteding voor leerlingen met een zorgprofiel
* Leerroute activiteitengerichte dagbesteding
* Leerroute arbeidsgerichte dagbesteding

In OV2 heeft een uitstroomprofiel ‘Werken in een Maatwerkbedrijf’. Hier kunnen leerlingen terecht met een mentale beperking (type 2) , een autismespectrumstoornis (type 9) en er zijn ook sommige leerlingen met een fysieke beperking (type 4)

OV4 heeft een ‘diplomagericht’ uitstroomprofiel.
OV4 richt zich tot leerlingen met een normale begaafdheid en diagnose ASS (type 9). De doelstelling is het behalen van een diploma volgens de eindtermen.

In alle opleidingsvormen bieden wij onderwijs op maat van elke leerling.
Een team van geprofessionaliseerde leerkrachten en paramedici met een grote expertise maken dit samen mogelijk.

ov1-klein-zonder-achtergrond.png
bottom of page