top of page
Online opendeurdag
Wij zoeken talent!

Deze leerroute biedt een algemene en sociale vorming (GASV) én een beroepsgerichte vorming (BGV) met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu voor leerlingen met attest OV2: type 2 (matig verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking) of type 9 (normaalbegaafde leerlingen met een autismespectrumstoornis).

De leerroute is opgedeeld in 2 fasen, waarbij de arbeidsvaardigheden en attitudes steeds belangrijker worden naarmate de opleiding vordert.
In fase 1 (12 tot 16 jaar) maken de leerlingen, samen met de leerkrachten, op hun eigen tempo de overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs.
Tijdens deze fase worden de functionele schoolse vaardigheden (spreken, lezen, schrijven en rekenen), de vaardigheden die betrekking hebben op het persoonlijk dagelijks leven, het huishoudelijk dagelijkse leven en het maatschappelijk dagelijkse leven, de sociale vaardigheden, de motorische vaardigheden en attitudes intensief verder ontwikkeld tijdens de lessen GASV en BGV.

Leerlingen kunnen bij de overgang van fase 1 naar fase 2 enerzijds kiezen voor Indoor (toeleiding naar productieafdelingen en/of diensten binnen de maatwerkbedrijven in de regio) en anderzijds voor Outdoor (toeleiding naar een groendienst van een maatwerkbedrijf in de regio).

In fase 2 (16 tot 21 jaar) worden de leerlingen getraind op alle levensgerichte, praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.
Tijdens de lessen ASV in deze fase gaan leerlingen regelmatig op leeruitstap, want alleen op die manier kunnen we levensecht werken.
Tijdens de lessen BGV proberen we de technieken aangeleerd in fase 1 te verfijnen, het tempo en de druk op te voeren en hogere eisen te stellen aan de kwaliteit van het afgeleverde werk. Er wordt gestreefd naar lesblokken van 7 uur om aan eenzelfde taak te werken, met als doel het uithoudingsvermogen naar een volledige werkdag op te bouwen.

Wat na baken?

bottom of page