top of page

Samen leren samenleven

Baken is een GO!-school. Dit betekent dat we handelen volgens het pedagogisch project van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We kiezen er bewust voor om onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot betrokken burgers binnen de samenleving.

Baken is een school die vertrekt vanuit talenten. We zijn er als schoolteam van doordrongen dat wanneer we focussen op de aanwezige competenties van onze jongeren, we hen kunnen helpen hun maximale potentieel te benutten. 

Talentontwikkeling

Onderwijs op maat

Baken is een school die vernieuwend en individueel werkt. We proberen leerlingen een traject aan te bieden waar rekening gehouden wordt met hun eigen mogelijkheden, ambities en dromen.

Baken is een school waar jongeren hun eigen weg bepalen. In de mate van het mogelijke krijgen onze leerlingen de kans om zélf hun parcours uit te stippelen en motivatie op te brengen voor een zelfgekozen onderwijsloopbaan.

Eigenaarschap

Doorstroming

Baken is een school die centraal in de maatschappij staat. We kiezen ervoor rekening te houden met het netwerk waarin onze jongeren na hun schoolcarrière terecht komen en zetten in op contacten met partners uit zowel onderwijs als welzijn.

bottom of page