Vriendenkring sbso baken

De vereniging is een VZW en heeft als doel : het verlenen van materiële en financiële hulp aan leerlingen en personeel van sbso baken voor wat betreft schoolse en buitenschoolse activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs van sbso baken kunnen verhogen, alsook de nodige zorg kunnen besteden aan culturele en sociale integratie van jongeren uit sbso baken. In de mate van het mogelijke wordt ook hulp geboden aan de inrichting met betrekking tot schoolgebonden zaken. Deze hulp kan geboden worden onder de vorm van een tussenkomst of als lening, afhankelijk van de Raad van bestuur.

Ben je benieuwd welke evenementen er op stapel staan? Neem zeker een kijkje op onze evenementenpagina.