Studieaanbod

Binnen sbso baken wordt het onderwijs afgestemd op het uitstroomperspectief.
Alle activiteiten zijn erop gericht om de jongere klaar te maken voor zijn of haar uitstroom, namelijk de periode na school.

In de leerroute staat het onderwijsproces beschreven dat een jongere gedurende zijn schoolloopbaan in sbso baken aangeboden krijgt.

Voor meer informatie, klik hieronder.