Schoolraad

De schoolraad is een adviserend orgaan dat bestaat uit 8 verkozen leden.

Zij geven de directie van de school advies over diverse onderwerpen.

Volgende personen zijn rechtstreeks verkozen voor de schoolraad schooljaren 2021-2025 en dit vanaf 1 april 2021.

Samenstelling schoolraad SBSO Baken Sint-Niklaas 2021-2025
Rechtstreeks verkozen leden uit de ouders/meerderjarige cursisten
Annika De Velter
Saïda Weemaes
Monique Hannes

Rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel
Liesbeth Van Erck
Annelies Catthoor
Samira De Clercq

Gecoöpteerde leden
Jos Helsen