Schoolraad

De schoolraad is een adviserend orgaan dat bestaat uit 8 verkozen leden.

Zij geven de directie van de school advies over diverse onderwerpen.

Volgende personen zijn rechtstreeks verkozen voor de schoolraad schooljaren 2017-2021 en dit vanaf 1 april 2017.

Samenstelling schoolraad SBSO Baken Sint-Niklaas 2017-2021
Dhr. Bernard Van Gompel
Dhr. Marc Janssens
Dhr. Stefan Imschoot
Mevr. VĂ©ronique Ingels
Mevr. Angie Van Handenhove
Mevr. Fannie Braeckman