OV1

Jongeren in dit uitstroomprofiel worden toegeleid naar één van de verschillende vormen van dagbesteding.

Het onderwijs richt zich op brede persoonlijke vorming en op competentieontwikkeling rond de domeinen wonen, werken, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de jongere worden er binnen dit uitstroomprofiel 3 leerroutes onderscheiden.