Missie

Voor iedereen de juiste richting !
SBSO Baken is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs waar de jongeren houvast, structuur en aandacht krijgen. We zijn voor hen een richtpunt, een baken. Samen zoeken we voor iedereen de juiste richting!

SBSO Baken is :
Een ‘leef’plaats waar we samen leren samenleven. We zetten de deur open voor/naar de wereld en samenwerken met belangrijke personen binnen het netwerk van de jongeren: ouders, grootouders, opvoeders, …

Een ‘leer’plaats waar jongeren de ruimte en mogelijkheden krijgen om hun vaardigheden en kennis uit te breiden. Ieder doet dit op zijn tempo en volgens zijn talenten, rekening houdend met ieders zijn specifieke onderwijsbehoeften.
Ook het schoolteam blijft bijleren en zich professionaliseren om zijn expertise actief in te zetten en kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

Een ‘speel’plaats waar jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten, zich verbonden voelen met elkaar en ervaringen kunnen delen en beleven.

Een ‘veilige’ plaats waar jongeren zich thuis mogen voelen en waar ze ruimte krijgen om zichzelf te zijn en hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen, waar ze hun gevoelens mogen uiten en opgroeien tot volwassenen.

Een plaats voor talent waar we met onze jongeren ontdekken, creëren, uitblinken en genieten.

Een ‘start’plaats voor de toekomst van onze jongeren, waar we een brug bouwen en hen voorbereiden op een toekomst op maat, of dat nu dagbesteding is, maatwerk, begeleid werk of een job in het normaal arbeidscircuit.