Leerlingenraad

Maandelijks komt de leerlingenraad bijeen. Ze denken mee over de organisatie van de school. Ze formuleren adviezen aan de directie.