Corona-virus

Update 25/03/2021

De directie stelde een brief op naar aanleiding van de gewijzigde coronamaatregelen (vanaf maandag 29/03/2021).

Update 03/01/2021

De directie stelde een brief op met meer info in verband met onze heropstart vanaf maandag 04/01/2021.
U vindt hem hier:

Update 18/12/2020

Hieronder vind je brieven van onze directeur, het CLB en stad Sint-Niklaas.

Update 11/11/2020

De directie stelde een brief op met meer info in verband met onze heropstart vanaf maandag 16/11/2020.
U vindt hem hier:

Update 3/11/2020

Beste leerlingen en ouders, begeleiders

De school blijft dicht tot en met 15 november.
We hopen iedereen te mogen verwelkomen vanaf maandag 16/11.
Op welke manier dat veilig kan verlopen communiceren we hopelijk begin volgende week. We volgen de richtlijnen op de voet en hopen dat we iedereen terug mogen verwelkomen!
Hou het veilig ondertussen en respecteer de richtlijnen.
Dan kunnen we elkaar heel snel terug zien!

Als we meer info hebben over onze heropstart, dan zal u die op deze pagina terugvinden.

Update 29/10/2020

De directie stelde een brief op met enkele afspraken.
U vindt hem hier:

Update 22/10/2020

De directie stelde een brief op met enkele aangepaste procedures en afspraken.
U vindt hem hier:

Update 28/09/2020

De directie stelde een brief op met enkele procedures en afspraken.
U vindt hem hier:

Update 24/09/2020

De directie stelde een brief op met enkele procedures en afspraken.
U vindt hem hier:

Update 09/09/2020

De directie stelde een brief op met enkele richtlijnen en afspraken.
U vindt hem hier:

Update 24/08/2020

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,

We zijn bijzonder tevreden om jullie te kunnen melden dat de school terug kan opstarten. Dit betekent dat alle klassen opstarten voor vijf dagen / week.

Uiteraard horen hier een aantal zeer strikte afspraken bij:

BASISHYGIËNE

In het kader van uw en onze veiligheid dringen we er op aan dat de geldende afspraken uit de samenleving ook op school toegepast worden. – afstand houden (social distance)

– voldoende handen wassen en/of ontsmetten

– voldoende persoonlijke hygiëne

– hoesten, niezen in de elleboog

– wegwerp zakdoeken gebruiken

MONDMASKER Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle opleidingsvormen en teams. Wie hierop een uitzondering maakt heeft hiervoor een doktersattest nodig (indienen bij de verpleging). Mondmaskers zijn verplicht in de klassen. Het is niet verplicht in de open lucht (speeltijden) en sportlessen.

Het is een vereiste om dagelijks een proper gewassen (of wegwerp) mondmasker te voorzien voor uw kind. Maskers kunnen maximaal 8u gebruikt worden (één schooldag) en moeten daarna gewassen worden (herbruikbare) op hoge temperatuur.

GEZONDHEID Kinderen met (vermoeden) van ziekteverschijnselen vragen we om thuis te blijven en de huisarts te contacteren. Indien uw kind op school ziek wordt zal er onmiddellijk overgegaan worden tot quarantaine en is het verplicht om uw zoon of dochter zo spoedig mogelijk te komen ophalen.

REIZEN

Leerlingen die uit een rode of oranje zone terug keren van vakantie dienen verplicht hun huisarts te contacteren vooraleer zij terug naar school komen.

TOEGANG TOT DE SCHOOL AFZETTEN / AFHALEN van JONGEREN Open klas dagen om jullie te verwelkomen kunnen helaas NIET dit schooljaar. Elke leerling wordt dus verwacht op dinsdag 1 september om 8u50. We dringen er op aan bij jullie als ouder/begeleider om uw kind op TIJD af te zetten en op te halen. Denk er aan dat elke afwijking hiervan de klaswerking stoort.

Elke toegang tot de school gebeurt langs de Eekhoornstraat. Het is niet toegelaten om uw kind tot in de klas te brengen. Ouders dienen hun kind af te zetten aan de poort van de Eekhoornstraat en maken hierover afspraken met de juf/meester. Elke niet-essentiële derde dient nog steeds de toegang tot de school ontzegd te worden! Beide poorten (Eeckhoornstraat en Bellestraat) zullen overdag ook steeds gesloten zijn voor alle bezoekers. Indien u van mening bent dat u toch op school moet zijn dan kan het enkel en alleen OP AFSPRAAK.

UITSTAPPEN / ZWEMMEN / STAGES

Uitstappen van en met de school zijn helaas verboden. Voorlopig zullen we het moeten doen met onze eigen groene campus. Stages en werktrainingen zijn wel toegelaten en dit volgens de strikte afspraken van de stageplek. Zwemmen wordt eveneens toegelaten volgens de afspraken van het zwembad.

BUSVERVOER

Op de schoolbus is het dragen van een mondmasker verplicht. Indien dit niet het geval is, is ook hier het doktersattest geldig. Leerlingen MPI en leerlingen BAKEN zullen apart opgehaald worden. Dit betekent dat uw kind hoogst waarschijnlijk een andere bus zal toegewezen kregen met mogelijks een andere busbegeleid(st)er. Omtrent de buscapaciteit is er nog druk overleg. Deze zal variëren tussen de 50%-90% Sowieso wordt u door het secretariaat op de hoogte gebracht van het juiste opstapuur. Houd er dus wel rekening mee dat dit sterk kan veranderen ten opzichte van vorig jaar.

In de week van 24 augustus krijgt elke leerling telefoon van de klasjuf/meester om alle afspraken nog eens goed op een rijtje te zetten. We kijken er ontzettend naar uit om jullie terug te verwelkomen.

Extra vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer van de school of via info@sbsobaken.be

Vriendelijke groeten,

Namens het volledige schoolteam,

Fannie Braeckman
directeur

Update 30/06/2020

Beste leerlingen,
Beste ouders en begeleiders,

Wat een bijzonder jaar. Een jaar om niet gauw te vergeten.
Met ons allen hebben we met volgehouden moed de nodige veiligheidsmaatregelen
nageleefd om zo het COVID 19 virus in te dijken. Het virus is echter niet helemaal weg.
We moeten absoluut nog steeds met de nodige voorzichtigheid de zomer ingaan en op
een verstandige manier blijven omgaan met onze eigen gezondheid en die van anderen.
Wat wel zeker is, is dat we het schooljaar afsluiten. Jullie en ook wij verdienen een
vakantie want iedereen heeft hard gewerkt. Hetzij door van thuis uit te werken en ook
ondertussen eigen kinderen op te vangen, of door naar school te komen werken en
ondertussen ook alle andere leerlingen te blijven contacteren, preteaching enzoverder.
Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen.

Ik krijg nu reeds veel vragen over hoe de opstart in september er zal uitzien.
Ik kan hier helaas geen antwoord op geven. De minister zorgde voor een draaiboek met
kleurencodes maar het zal het virus zijn dat beslist met welke code we zullen van start
gaan. Hoe we ons zullen organiseren (en ik hoop dat iedereen mag en kan starten) horen
jullie absoluut vanaf midden augustus.
Ik hoop eveneens dat we de schoolverlaters ergens eind augustus nog eens kunnen
uitnodigen voor ze aan een ander hoofdstuk in hun leven beginnen.
Een open klas dag per team wordt ook ingepland. De concrete info krijgen jullie van de
teamcoach of klasleerkracht.
Heeft u vragen tijdens de vakantie? Via mail zijn we bereikbaar info@sbsobaken.be
Vanaf 16 augustus is er terug elke dag iemand aanwezig en zijn we telefonisch
bereikbaar.

Ik wens jullie van harte een mooie deugddoende zomer,
Fannie Braeckman
directeur sbso baken

Update 02/06/2020

Beste leerling,
Beste ouder, begeleider,

Ondertussen zijn we reeds een hele periode in lockdown, is de school niet open en trachten we vanop afstand iedereen te contacteren.

Het vraagt veel van onze leerkrachten, maar ook absoluut van jullie als ouder om dag in dag uit voor jullie kind(eren) te zorgen in deze bijzondere omstandigheden.

Dankjewel daarvoor!

De grootste inspanningen komen echter het meest van onze jongeren zelf

Reeds weken is alle structuur en houvast verdwenen, zijn ze aangewezen op zichzelf (sommigen brengen de tijd alleen door), anderen zijn thuis met broer en zus terwijl ouders uit werken gaan. Nog anderen zijn samen thuis of op internaat (sommigen met velen) waar de plaats beperkt is en geen bezoek.

Dit alles is niet evident. Een hele opgave die ze moeten doorstaan.

Zoals jullie reeds weten is er na lang wikken en wegen besloten, omwille van vele factoren dat de school voor OV1 en OV2 niet meer open kan gaan.

Contactbubbels, busvervoer, hygiënemaatregelen, poetsvoorschriften, sanitaire voorzieningen, speelplaatsen etc zorgen ervoor dat we niet meer met alle leerlingen tegelijk kunnen samen zijn op school. We vinden dit zelf ook heel erg jammer en hadden het graag anders gezien.

We willen echter wel elke leerling nog eens terug zien voor het einde van het schooljaar. Elke klas krijgt daarom een TERUGKOMDAG.

Tijdens deze dag zijn de leerlingen enkel samen met hun eigen klas en leerkrachten (geen andere klassen) om de contactbubbels zo maximaal mogelijk te respecteren.

Een aantal afspraken:

Jullie zoon/dochter wordt verwacht tijdens de gewone schooluren (8u50-15u45)

Er is GEEN busvervoer.

Het lunchpakket wordt meegebracht zoals anders.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

We respecteren de social distance regel van anderhalve meter.

Leerlingen komen langs de EEKHOORNSTRAAT de campus op.

De juf of meester wacht hen op in de centrale as.

Deze schooldag is niet verplicht maar we vragen wel om de juf,meester of het secretariaat te verwittigen indien je afwezig zal zijn!

Opleidingsvorm 1

Belevingsgericht team (enkel schoolverlaters): 24/06

1OV1: 15/06
2OV1: 22/06
3OV1: 8/06
4OV1: 25/06

A1: 18/06
A2: 9/06
A3: 16/06
A4: 11/06
A5: 23/06

Fin 1: 8/06
Fin 2: 12/06
Fin 3: 19/06
Fin 4: 25/06

Opleidingsvorm 2

S1: 19/06
S2: 22/06
S3: 23/06
S4: 25/06

FI1: 15/06
FI2: 18/06
FO1: 12/06
FO2: 16/06

Onze schoolverlaters hopen we nog eens apart te kunnen uitnodigen eind augustus of in september.

Of we op 1 september in gewone omstandigheden kunnen open gaan daarvoor is het nog te vroeg. Eerst hebben we allemaal een welverdiende vakantie verdiend!

Alle info voor begin schooljaar, open klasdagen in augustus zal via de website en/of per brief gecommuniceerd worden.

De school blijft telefonisch bereikbaar t.e.m. 5 juli en door de vakantie heen te bereiken via info@sbsobaken.be

Hartelijke groeten,
Fannie Braeckman
directeur

Update 25/05/2020

Beste leerlingen,
Beste ouders, begeleiders,

Er is het voorbije weekend veel verschenen in de media omtrent een mogelijke opstart van de school.
Het is echter zo dat er pas woensdag 27/5/2020 in de Veiligheidsraad  definitief beslist wordt over de adviezen die op tafel liggen.

Rekening houdende met de strikte richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid kan onze school de opstart niet veilig garanderen (het organiseren van contactbubbels, veilige afstand bewaren,…). Ook het busvervoer rijdt niet uit volgens het normale schema.
De (nood)opvang blijft toegankelijk volgens strikte afspraak.

Omwille van deze omstandigheden besliste de school het volgende:

OV1 en OV2 starten niet op maar krijgen een terugkomdag ingepland in de loop van de maand juni. De uitnodiging met exacte datum en uur volgt hiervoor nog van zodra deze planning klaar is. 

Opstart OV4: Op basis van een enquête zal er de komende dagen verder afgestemd worden. OV4-ouders en -leerlingen ontvangen hier een aparte communicatie over.

We begrijpen dat veel van onze leerlingen ons missen, wij missen jullie ook echt heel oprecht! De pre-teaching en het contact met de leerkrachten blijft gegarandeerd tot het einde van het schooljaar! Alle vragen om info kunnen ook gemaild worden naar info@sbsobaken.be

Volg onze facebookpagina en website en blijf zo op de hoogte.
Elke middag is er ook onze baken chat tussen 13u en 14u.

We hopen oprecht dat we door deze maatregelen te volgen we elkaar na de zomervakantie kunnen terug zien in gezonde omstandigheden!

#samentegencorona

Vriendelijke groeten
Fannie Braeckman
Directeur

Update 13/05/2020

BETREFT: preventie en veiligheid

U zal het wellicht al vernomen hebben via de media maar ook scholen dienen aan heel wat voorwaarden te voldoen om hun leerlingen op een veilige manier op te vangen of terug naar school te laten komen.

Ondanks het feit dat de school nog niet open gaat ligt er ook bij ons een preventie / veiligheidsdraaiboek klaar. Daarin is er o.a. een stappenplan opgenomen voor de basis hygiëne afspraken (handen wassen, afstand houden,…). Een aantal van die basis hygiëne voorschriften worden trouwens reeds van bij het begin van de corona crisis toegepast.

We brachten visualisaties aan in beide gebouwen (hoe afstand houden, handen wassen, hoesten, niezen,…), looprichtingen werden aangegeven en dit zowel voor binnen als buiten. Gebruikte klaslokalen worden dagelijks schoongemaakt. In elk lokaal is handgel en papier aanwezig.

Het dragen van een mondmasker verplichten we vanaf maandag 18 mei.
Dit zowel voor leerlingen als leerkrachten. Leerlingen dienen zelf voor een mondmasker te zorgen. We beseffen dat dit niet evident zal zijn maar vragen toch hiervoor uw medewerking. Het beschermt niet de drager van het mondmasker maar wel de andere persoon (de leerkracht, de leerling).

Vanaf 18 mei zal dagelijks de lichaamstemperatuur gemeten worden bij aankomst op de school (door de verpleging). Dit zowel bij leerlingen als leerkrachten. Bij diegene waar een verhoging vastgesteld vragen we aan de ouders om de leerling onmiddellijk te komen ophalen. Leerkrachten worden naar huis gestuurd. Wij beschikken over een quarantaine lokaal waar de zieke leerling of leerkracht kan wachten.

De toegang tot de campus is nog steeds niet toegelaten zonder afspraak.
De toegang tot gebouwen is sowieso ten allen tijde verboden. Ouders brengen hun kinderen tot aan de schoolpoort of enkel met afspraak tot aan de deur van het schoolgebouw.

Wij zijn er van overtuigd dat enkel door het strikt toepassen en naleven van deze maatregelen we het Corona virus kunnen indijken.

We rekenen ook op uw medewerking om preventie en hygiëne maatregelen ook thuis of in je eigen omgeving toe te passen. We moeten ZORG dragen voor onszelf en anderen!
Het is te belangrijk!

Houd voldoende afstand, blijf in uw kot en ga niet buiten indien dit niet noodzakelijk is en was voldoende je handen!

Extra vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer van de school of via info@sbsobaken.be

Vriendelijke groeten,

Fannie Braeckman
Directeur

Jurgen Van Den Bergh
Technisch adviseur

Update 11/05/2020

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,
We zijn de negende week ingegaan van het het CORONA tijdperk.
Dat het niet makkelijk en evident is beseffen we maar al te goed. We willen jullie wel allemaal oprecht bedanken voor de volgehouden inspanningen en het geduld dat jullie aan de dag leggen. Enkel door de maatregelen goed en strikt op te volgen kunnen we het aantal besmettingen naar beneden krijgen. 

Er zijn veel vragen, dat beseffen we, maar helaas niet zoveel antwoorden.

Een aantal antwoorden op veel gestelde vragen:

OV1 / OV2
Ondanks wat er in de media verschijnt, opent de school helaas nog NIET.
Er is ook nog geen vooruitzicht op dit moment wanneer we eventueel wel van start kunnen gaan.  Het preteachen loopt via de site  www. sbsobaken.be  (doorklikken naar baken@home) of via facebook.

Aarzel niet om met de school contact te nemen bij (hulp)vragen, noden of gewoon een babbel. Onze leerkrachten blijven jullie wekelijks contacteren om na te gaan hoe het met jullie zoon/dochter gesteld is en of we als school iets kunnen betekenen.

OV4
Mogelijks opent  het tweede en vierde middelbaar op 28 mei 2020 (nadat de opening van 18/05 in andere scholen positief geëvalueerd wordt).
Indien dat zo is brengen wij u ten laatste vijf schooldagen vooraf op de hoogte hoe dat zal verlopen.

In navolging van het advies van GO! Centraal en vanuit Scholengroep 17 is er beslist dat er geen examens afgenomen zullen worden op het einde van het  schooljaar. We zullen gebruik maken van permanente evaluatie om de leervorderingen van uw kind in kaart te brengen.

Toegang tot de school
Het schooldomein blijft GESLOTEN voor externen (dus ook voor jullie, als ouder). Dit is duidelijk zichtbaar op het (gesloten) hekken aan de oprit. Ook de toegang via de Eekhoornstraat is gesloten.  Breng je je kind naar de opvang dan verwachten we voor OV2 en OV4 dat hij/zij zelfstandig naar de speelplaats gaat. Zij gaan onder begeleiding van de leerkracht samen naar binnen.
Voor OV1 en onze belevingsgerichte groep worden er enkel ouders toegelaten tot aan de deur van de nieuwbouw. De leerkracht komt uw kind daar ophalen.
We vragen ook met aandrang om de gewone schooluren te respecteren. Zo niet zullen wij genoodzaakt zijn om de toegang tot de opvang te weigeren. 

Einde schooljaar
Het schooljaar eindigt op 30 juni en zal NIET verlengd worden.
Over de organisatie van rapporten en oudercontact krijgen jullie in juni nog extra info. 

Feest schoolverlaters en proclamatie
We kunnen helaas geen afsluitend feestje organiseren met aanwezige externen op onze campus. Er zal dit jaar dus geen proclamatie zijn. Maar, we laten jullie natuurlijk niet zomaar gaan en kijken uit naar een alternatieve datum (eind augustus of in de loop van september). Dan maken we er een dubbel feest van! Beloofd!

Terugbetaling GWP 
De school besliste dat elke ouder zijn geld behoudt.
Voor de laatstejaars of schoolverlaters van onze school (finaliteit en vierde middelbaar OV4) zal dit bedrag verrekend worden met een creditnota op de schoolfactuur. Dit zal ten laatste voor 30 juni in orde gebracht worden.

Voor alle andere klassen en leerlingen die reeds betaald hadden wordt het betaalde bedrag gereserveerd voor volgend schooljaar!

De annulatiekosten bij sommige verblijven worden door de school betaald.
Geef ons  de tijd om alles in kaart te brengen. Er zal bij iedereen gebeuren waar hij recht op heeft (creditnota, terugbetaling of sparen voor volgend schooljaar).

Lentefuif
Het inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Extra vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer van de school of via info@sbsobaken.be

Vriendelijke groeten,
Namens het volledige schoolteam,

Fannie Braeckman
directeur

Update 28/04/2020

Vanaf 11/05 gaan er volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad meer sectoren terug aan het werk gaan. Daarom willen we graag een overzicht krijgen van welke noden er zijn voor opvang op school.
Indien u voor uw kind(eren) beroep wil doen op de opvang op school. Gelieve dan via het onderstaande formulier de bevraging in te vullen:

Bevragingsformulier opvang

De school zal uw aanvraag bekijken en u contacteren om de mogelijkheden voor opvang te bespreken. OPGELET: Het formulier invullen is dus geen zekerheid dat de opvang kan doorgaan. Dit is enkel een aanvraag.

Update 27/04/2020

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om bepaalde leerjaren in het onderwijs terug op te starten vanaf 15mei. Voor OV1 en OV2 zijn er nog GEEN RICHTLIJNEN omtrent een mogelijke heropstart (enkel OV4 (derde graad) en OV3 worden vermeld maar dit richten wij bij ons op school niet in). Er kunnen bijkomende leerjaren opgestart worden maar dat wordt pas op dinsdag 28 april beslist.

Wat betekent dit voor onze school?

In OV1 en OV2 kunnen wij voorlopig nog niet spreken over een heropening van de school. Op dit moment blijven de opvang afspraken van kracht die gemaakt zijn met de desbetreffende ouders en leerlingen.

Kinderen die opvang nodig hebben op school nemen CONTACT OP MET DE SCHOOL. Het is absoluut belangrijk dat we zicht hebben op hoeveel leerlingen zullen aanwezig zijn. Hetzij via het algemeen nummer 03/776/46.65 of via mail info@sbsobaken.be of via de juf/meester. Ouders van OV4 leerlingen kunnen ook via smartschool hun vraag kenbaar maken. We willen absoluut zicht hebben op wie we op school kunnen verwachten. Heb je nood aan een luisterend oor? De leerkracht contacteert je meermaals per week. We bekijken samen hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Soms kunnen we ook een andere dienst contact laten opnemen met jou. Baken CHAT is er elke middag tussen 13u-14u. Dit kan via de facebookpagina van de school.

Extra vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer van de school of via info@sbsobaken.be

Vriendelijke groeten,
Namens het volledige schoolteam,

Fannie Braeckman
directeur

Update 20/04/2020

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen verder op te schorten tot en met 3 mei 2020.

Wat betekent dit voor onze school?

Ook wij voorzien in pre-teaching.
Het aanbod dat de leerkrachten voorzien kan je via verschillende kanalen raadplegen. Eerst en vooral ONLINE via www.sbsobaken.be  en klik door naar baken@home Daar vind je per opleidingsvorm  uitdagingen, dagschema, filmpjes, verhalen, etc. De leerlingen van OV4 krijgen instructies via smartschool.

Is het online gebeuren jouw ding niet?
Dan bezorgt de leerkracht jou voldoende materiaal  persoonlijk of per post

Heb je nood aan een luisterend oor?
De leerkracht contacteert je meermaals per week. We bekijken samen hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Soms kunnen we ook een andere dienst contact laten opnemen met jou.

Baken CHAT is er elke middag tussen 13u-14u. Dit kan via de facebookpagina van de school.

Komt jouw kind verder naar school? 

Kinderen die opvang nodig hebben op school nemen CONTACT OP MET DE SCHOOL. Het is absoluut belangrijk dat we zicht hebben op hoeveel leerlingen zullen aanwezig zijn. Hetzij via het algemeen nummer 03/776/46.65 of via mail info@sbsobaken.be  of via de juf/meester.

Ouders van OV4 leerlingen kunnen ook via smartschool hun vraag kenbaar maken. We willen absoluut zicht hebben op wie we op school kunnen verwachten.

Bedankt!

Misschien werk je (buitenshuis of van thuis uit) ,vang je je kind op én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we ook jou als ouder bedanken om dit alles tot nu vol te houden.

Leren is belangrijk maar jouw gezondheid en die van je kind / gezin is nog belangrijker.  We moeten dus met ons allen nog even vol houden!

We hopen oprecht jullie allen snel terug te kunnen verwelkomen.

Extra vragen? 

Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer van de school of via

info@sbsobaken.be

Vriendelijke groeten,

Namens het volledige schoolteam,

Fannie Braeckman

directeur

Update 16/04/2020

De Veiligheidsraad besliste gisteren (woensdag 15 april ) dat de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig tot en met 3 mei verlengd worden.
Vanaf maandag 20 april tot en met donderdag 30 april krijgen de leerlingen vanop afstand leerstof aangeboden. 
We zullen de komende dagen u concreet informeren hoe dit concreet in zijn werk zal gaan voor de leerlingen van Baken. 
Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. 
De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. 

Update 01/04/2020

Betreft: annulering GWP en schoolfeest

Beste leerlingen,
Beste ouders, begeleiders,

De corona crisis dwingt ons tot het nemen van zeer uitzonderlijke maatregelen.
Ik ben genoodzaakt om  alle geplande GWP’s voor dit schooljaar af te lassen.

Ook de thuisblijfprojecten en daaraan geplande daguitstappen worden geannuleerd. In samenspraak met de lagere school gaat ook het schoolfeest op 16 mei niet door.

We bekijken na de corona crisis welke daguitstappen we eventueel nog kunnen organiseren voor ALLE leerlingen (zoals schoolreizen).

Na de paasvakantie zullen we ook meer duidelijkheid kunnen geven omtrent mogelijke terugbetalingen van GWP’s.

Dit alles spijt me oprecht maar onze gezondheid en in het bijzonder die van jullie kinderen staat nu op de eerste plaats!

Ik wil jullie ouders, begeleiders ontzettend bedanken voor de inspanningen van de voorbije weken. Om jullie kinderen thuis te houden, ze te stimuleren waar mogelijk, zorg op te nemen voor hen en je gezin en ook onze leerkrachten te sparen door zoveel als mogelijk zelf in de opvang te voorzien. BEDANKT.

Mijn volledig korps doet er alles aan om voldoende contact met jullie te houden.
Indien er toch nog iets wat we voor jullie kunnen doen, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Jullie kunnen mij bereiken via mail: fannie.braeckman@sbsobaken.be of info@sbsobaken.be of via het secretariaat.

Hou het veilig en draag zorg voor elkaar en jullie eigen gezondheid!
Ik hoop jullie allen gauw terug te zien.

Vriendelijke groeten,
Fannie Braeckman
directeur sbso baken

Update 27/3/2020

Nog geen duidelijkheid over maatregelen na paasvakantie

De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen voorlopig verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, tot en met 3 mei.
Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets zeker.

Hoe lang blijven de lessen nog opgeschort?

 • Er is momenteel nog geen beslissing over het al dan niet verder opschorten van de lessen na de paasvakantie. De Nationale Veiligheidsraad verlengde zopas de huidige coronamaatregelen met 2 weken, dus tot en met zondag 19 april.
  Deze maatregelen zouden nog 2 weken kunnen verlengd worden.
 • Evenmin is al beslist welke leerinhouden we na de paasvakantie desgevallend mogen aanbieden en welke maatregelen er dan mogelijk moeten worden genomen omtrent de verdere organisatie van het schooljaar.
  Onderwijsminister Weyts streeft naar een maximaal draagvlak binnen de onderwijswereld en overlegt daarom eerst met de sociale partners, de onderwijsverstrekkers en vooraanstaande pedagogen

UPDATE 13/03/2020:

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt  tot en met 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. We voorzien in opvang ENKEL voor diegene die absoluut geen alternatief hebben. Dit wil zeggen voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

Komt jouw kind verder naar school

Kinderen die opvang nodig hebben op school nemen CONTACT OP MET DE SCHOOL. Het is absoluut belangrijk dat we zicht hebben op hoeveel leerlingen zullen aanwezig zijn. Hetzij via het algemeen nummer 03/776.46.65 of via mail info@sbsobaken.be Ouders van OV4 leerlingen kunnen ook via smartschool hun vraag kenbaar maken. We willen absoluut zicht hebben op wie we op school kunnen verwachten.

Zal de schoolbus rijden?

Neen. De schoolbus zal niet uitrijden gedurende de volledige periode.
Uw kind zal dus NIET opgehaald worden.

Wat kan je als ouder doen?

Breng je kind enkel naar school bij hoogdringendheid (geen opvang).

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Kinderen die symptomen vertonen en toch aanwezig zijn op school worden naar huis gestuurd of dienen onmiddellijk afgehaald te worden.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

Meer informatie?

Extra vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer van de school .

Vriendelijke groeten
Fannie Braeckman

UPDATE 11/03/2020:

 Betreft: Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

Beste ouders, beste leerlingen,   

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we:  

Volgende activiteiten gaan voorlopig nog door:

 • zwemmen
 • stages en werkplekleren
 • openluchtbezoeken ( wordt bekeken door directie)

Volgende activiteiten zullen niet doorgaan 

 Lentefuif 13/03/2020:

De reeds betaalde inkomgelden worden volgende week terugbetaald. 

 • Bosklassen Maasmechelen voor Z3-Z4-Z5-Z6-1OV1-2OV1-3OV1-4OV1

23/03/20 tot 27/03/2020

De school bekijkt de opties om de bosklassen op een later moment dit schooljaar te laten doorgaan ifv maatregelen na 31 maart.  De betaalde gelden zullen daarom op dit moment nog niet terugbetaald worden. De school zal hierover verder informeren na 31 maart. 

 • Oudercontact  26/03/2020: 

Het oudercontact gaat niet door. Indien u toch graag in overleg gaat met de leerkrachten, kan hiervoor een telefonisch oudercontact gebeuren. 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

 De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

 Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op.  Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

  Meer informatie?  

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
 • Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

De situatie wordt van dag tot dag op school opgevolgd.  Volg zeker onze website waar de laatste richtlijnen opkomen.  – www.sbsobaken.be/corona-virus/

U kan uiteraard ook steeds terecht bij de school voor verdere vragen betreffende de maatregelen op school. 

Met vriendelijke groeten, 

Fannie Braeckman
directeur sbso baken

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Meer informatie?