Belevingsgerichte leerroute

Deze leerroute is gericht op jongeren met een type 2 (ernstig tot diep verstandelijke beperking) en type 4 attest (motorische beperking).

Er ligt een sterk accent op lichamelijk en gevoelsmatig welbevinden. Onderwijs, zorg en behandeling zijn zo veel als mogelijk geïntegreerd.
Er zijn geen productie-vereisten en geen vereisten op vlak van nakomen van afspraken en er is zeer intensieve ondersteuning door de begeleider.

Er zijn 5 domeinen waarop het onderwijs binnen dit profiel gericht is:
1. Sociaal emotionele ontwikkeling

2. Communicatie

3. Zelfredzaamheid

4. Sensomotorische ontwikkeling

5. Spelontwikkeling met overgang naar taakontwikkeling

Na school stroomt de leerling uit naar belevingsgerichte dagbesteding, meestal in een dagcentrum, waar men in kleine groepen en een vast dagritme allerlei zaken uit het dagelijks leven meebeleeft.