Nieuws Onze school Opleidingen Autiwerking Finaliteit Links CLB Contact

OV4 - Type 9

Structuur opleiding?

Schooljaar 2016-2017:
1A
2A optie Moderne Wetenschappen
2A optie Handel
3 Handel (TSO)
3 Economie
(ASO)

Eerste jaar

 • Basisvorming (28u)
 • Keuzegedeelte (4u) Vrije Projecten


Elk schooljaar organiseert de school
opbouwend meer schooljaren.

Voor wie?

 • Leerlingen met een normale begaafdheid en een type 9 attest (ASS) uitgereikt door het CLB

Doelstelling?

 • Zelfde eindtermen als regulier onderwijs met omkadering vanuit buitengewoon
  onderwijs
 • Behalen diploma regulier onderwijs
 • Voorbereiding op verder studeren en/of
  tewerkstelling in NEC (normaal economisch arbeidscircuit)
 • Mogelijke re-integratie regulier onderwijs
 • Het GO! onderwijs van de Vlaamse
  Gemeenschap streeft naar maximale,
  gelijke onderwijskansen


Accenten van onze OV4 werking?

 • Kleine klasgroepen
 • Zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten
 • Geënt op een ruime expertise van ASS en andere leer– en ontwikkelingsproblematiek (vanuit andere opleidingsvormen en uitgebreide GON-werking)
 • Permanent evaluatiesysteem (geen examens) in de eerste graad. Afleggen van examens wordt gradueel opgebouwd
  vanaf de tweede graad.
 • Contractwerk (mogelijkheid tot individueel en op eigen tempo verwerken van de
  leerstof)
 • individuele handelingsplanning voor elke leerling. Wekelijkse klassenraden waar problemen onmiddellijk kunnen besproken en bijgestuurd worden.
 • We werken nauw samen met de ouders. Bij de inschrijving wordt een uitgebreide intake afgenomen, verder zijn er verschillende contactmomenten tijdens het schooljaar en kunnen ouders altijd terecht bij de psycholoog of leerkrachten.
 • Werking volgens het TEACCH –model: indien nodig wordt tijd, taak en andere aspecten visueel verduidelijkt op het niveau van elke leerling (a.d.h.v. agenda, werkschema’s, stappenplannen e.a. aangepaste didactische werkvormen)
 • Paramedische en psychologische ondersteuning, interne auti-coach voor leerlingen
 • Naast de reguliere vakken, aanbod van 4u vrije projecten  per week (sociale vaardigheden, leren leren, WAI Pass,  andere diverse thema’s)
 • Nauwe samenwerking voor vakspecifieke inhoud met  K.A. Sint-Niklaas
 • Uitgebreide aanvangsbegeleiding voor leerkrachten in OV4 (ASS basiscursus, handelsgericht werken,…)
 • Nauwe samenwerking met ouders, uitgebreide intake, oudercontacten,…
 • Op basis van het Pedagogisch Project van het GO! worden onze leerlingen begeleid in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds

Meer informatie?

Download onze brochure: brochure OV4

Voor de organisatie van de opleidingsvorm, is reeds een visietekst ontwikkeld. Deze kan u hier raadplegen. Deze tekst zal in de loop van de komende maanden nog aangepast en uitgebreid worden.

 

OV4 door de ogen van een leerling

In deze richting kan je alles verwachten, maar dan ook alles.
Van pingpongtafels op de speelplaats tot kasten die buitenstaan. Dus gekkigheid genoeg, nu even serieus.
Elke leerkracht heeft een speciale opleiding gehad. De klas is ook ordelijk en overzichtelijk.
Heb je het even lastig, gebeurt ons allemaal. Hier krijg je 1000 kansen.
Een kleurtje voor elk vak. Een weekplanning, een dagplanning. Voor de overzichtelijkheid.
Geloof je mij niet, wil je het van een leerling zijn perspectief zien? Zo ja, Dat doe je nu.
Ik hoop dat ik je zie als medeleerling.
Nicholas

 

Nieuws
Inschrijvingsdata voor schooljaar 2018-2019 zijn bekend
Meer nieuws op Facebook
Infomomenten
In de kijker
Infomomenten

SBSO Baken op Facebook
© SBSO Baken